YB HÄLSAN


Yvonne Bergmark Bröske, leg. sjuksköterska, utbildnings- och projektkonsult har sedan slutet av 1970-talet arbetat både kliniskt och med metodikframtagning i preventionsarbete för livsstilsfrågor. Hon har över 30 års erfarenhet av tobaks-prevention.

Arbetet med prevention har lett fram till ett stort engagemang och kunnande i folkhälsoarbetet generellt. Yvonne är egen företagare (YB Hälsan) sedan ca 20 år.

Sedan 1994 har Yvonne arbetat som handledare och utbildare i Motiverande Samtalsmetodik (MI), vilket gör att hon idag är en av de mest erfarna föreläsarna inom området. Hon tillhör MINT, det internationella nätverket av MI- utbildare.
Yvonne har också erfarenhet av att utbilda i MI i bl a Ryssland, Sydafrika m fl länder.

Yvonne har erfarenhet av att utbilda bl a personal inom hälso och sjukvård, tandvård, personalvård, skola, försäkrings- kassa, arbetsförmedling, socialtjänst, psykiatri, chefer/ ledare på olika nivåer samt studenter inom dessa områden.

Hon har också godkännande för att utbilda Diplomerade Tobaksavvänjare enligt Yrkesföreningar mot Tobaks riktlinjer.

Som projektledare har Yvonne BB erfarenhet från nationella projekt i bl a Statens Folkhälsoinstituts regi, Cancerfonden, Hjärt&Lungfonden, internationella projekt inom EU samt Östeuropakommittén och SIDA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar