DIPL. TOBAKSAVVÄNJNING
Exempel på program, 4-dagarsutbildning för 
diplomerade tobaksavvänjare.

Rekommenderad litteratur: Stödja patienter att sluta röka och snusa – B. Holm Ivarsson, A. Hjalmarsson, M. Pantzar


Dag 1: 09.30-16.30  - grundutbildning
     Dag 2: 08.30-16.00  -          -”-           
     Dag 3: 09.30-16.00  - uppföljning, handledning 
     Dag 4: 09.30-16.00  - diplomering

Utbildningen bygger på deltagarnas egen erfarenhet och medverkan genom diskussioner och övningar där MI och tobaksavvänjningsmetodiken, såväl individuellt som i grupp tränas genom övningar/ rollspel/ diskussioner mm

Kriterierna för diplomering är:

100% närvaro
3 fallbeskrivningar  (enl. mall) + handledning
godkänt kunskapsprov


DAG 1:

INTRODUKTION

·        Presentation av kursarrangör, kursupplägg och kursdeltagare.

NATIONELLT / INTERNATIONELLT

·        en historisk återblick

·        tobaksvanestatistik

·        lagstiftning

·        Socialstyrelsens rekommendationer

·        Yrkesföreningar mot Tobak – Tankesmedjan

·        Who:s ramkonvention

LOKALT / REGIONALT – tobakspreventiva riktlinjer – ansv. kursarrangör

·        Hur ser det tobakspreventiva arbetet ut i vårt landsting/region?

·        Övrig information som rör det tobakspreventiva arbetet

     12.00– 13.00 LUNCH


TOBAKSKUNSKAP

·        Hur farlig är tobaken?  Forskning inom rökning/snusning/vattenpipa/övrig tobaksanvändning

·        Nikotinberoende – vad händer i hjärnan

      14.30 – 15.00 fika
 

ATT SLUTA RÖKA / SNUSA

·        Vad är det som gör att man vill sluta?

·        Lättheter och svårigheter

·        Abstinens mm

·        Läkemedel vid tobaksstopp

 16.30 Slut för idag


DAG 2:

08.30 – 16.00

Hålltider: fika 09.30-10.00, lunch 12.00-13.00, fika 14.30-15.00

TOBAKSAVVÄNJNINGSMETODER

·        Grundläggande kunskaper i MI

·        Praktisk användning vid tobaksavvänjning – deltagarna får under dagen träna:

- Individuell tobaksavvänjning 

- Gruppavvänjning

- Snusavvänjning

- Återfallsprevention

REGISTRERING OCH UPPFÖLJNING

MARKNADSFÖRING

STÖD TILL DIG SOM TOBAKSAVVÄNJARE  

AVSLUTNING

·        Summering och utvärdering av kursen.

·        Information om dag 3 och 4 – uppföljning- handledning /diplomering

16.00 Slut för idag

DAG 3:
 
09.00 – 09.30                      fika

09.30 - 11.30                       Deltagarnas erfarenheter sedan sist

11.30 – 12.00                      Komplettering av tidigare kunskapsdel

12.00 - 13.00                       LUNCH

13.00 – 14.30                      Erfarenhetsutbyte/ grupp-individuellt /diskussion/träning  i smågrupper utifrån patientfall

14.30 – 15.00                      Kaffe

15.00 – 16.00                      forts. erfarenhetsutbyte/grupp-individuellt /diskussion i smågrupper utifrån patientfall

16.00 – 16.30                      Utvärdering - avslutning       

                                           
Tiden mellan dag 3 och 4 används för inlämning av 3 patientfall skriftligen(enl mall) samt handledning per telefon individuellt/grupp vid 1 tillfälle.

DAG 4: DIPLOMERING

09.30-10.00  Fika

10.00-10.30  Tentamen

10.30-12.00  Deltagarnas erfarenheter komb.med kunskapspåfyllning

12.00- 13.00 LUNCH

13.00-14.30  Mer träning
14.30-15.30 Avslutning med diplomering och fika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar